Πρωτοχρονιά στις Αυλαίς!

Καλή χρονιά! Ο καινούριος χρόνος μας βρήκε στην Μανιταροταβέρνα του Θόδωρου και της Θοδώρας!