Μερτζιμέκ Τσιορπασί (Τούρτζικη Σούπα Φατζιή)

Δείτε τη συνταγή στο Ιστομαγειρέματα Όσοι που σας έτυχεν να πάτε στην Κωνσταντινούπολην ή να φάτε σε Τούρτζικον μαειρκόν στες Ευρώπες πρέπει να ξέρετε τούντην σουππούαν. Εν που τα πιο […]