Κριθαρόπουλο

February 1st 2012 κοτόπουλο, κριθαράκι, κύρια πιάτα asteraki Κύρια πιάτα Όταν το κοτόπουλο συναντά το κριθαράκι τότε ένα καμαρωτό Κριθαρόπουλο γεννιέται κάνοντας ποδαρικό στην καινούρια μας κουζίνα. Χρόνος ετοιμασίας 40-50′ Αφιερωμένο σε όλους τους φίλους των Αστερομάσων!